Decozi Söve

Eps Tanımı


  ISI İLETKENLİĞİ : EPS'nin ısı iletkenliği TS-7316 numaralı standatta 0,034 kcal/mh°C olarak verilmektedir. Yandaki tablolarda EPS'nin ısı iletkenliğinin farklı yoğunluk ve sıcaklığa göre değişimi verilmiştir.

 

 


 SICAĞA KARŞI DAYANIMI : Diğer bütün plastikler gibi EPS'nin de sıcağa karşı maksimum dayanımı sıcağın süresine ve derecesine bağlıdır. Kısa süreli olarak 100°C'ye kadar dayanıklı olmasına karşılık uzun sürede yoğunluğa bağlı olarak maksimum 75-85°C'ye, minimum olarak -1800C'ye kadar kullanılır. Bu nedenle çok soğuk tesisler için de İdeal bir malzemedir.

 

 

 


BASINÇ DAYANIMI : EPS'nin önemli özellıklerinden biri de kısa ve uzun süreli yüklemelere karşı gösterdiği mekanik dayanıklılıktır. Basınç dayanımı yoğunluğa bağlı olarak artar. Aynı şekilde yoğunluk arttıkça makaslama, bükülme ve çekme dayanımı da artar.  

 


BOYUT STABİLİTESİ : EPS için boyut değişimi, sıcaklık ve zamanla çekme (rötre) durumlarına göre ayrı ayrı düşünülmelidir. EPS'nin sıcaklık karşısında boyut değişim faktörü 5 ila 7.10-5K-1 = 0,05-0,07 mm/m ve K sıcaklık değişkenliğidir. Yani 17 K'lık bir sıcaklık farkında yaklaşık 1mm/m bır değişim olur. Bu da : % 0,1 demektir. Çok büyük yalıtım levhalarının büyük sıcaklık farkına maruz kaldığı yerlerde kullanılması halinde gerekli önlemler (derz) alınmalı ve gerekirse mekanik tesbit uygulanmalıdır.


 

Levhanın zamanla rötre yapması ise kontraksiyon olarak tanımlanır ve 24 saatten sonraki malzeme ıçin bahis konusudur. Başlangıçta rötre hızlı iken zamanla yavaşlar ve giderek sınır değerine ulaşır. Üretim şekline ve yoğunluğa bağl olarak rötre miktarı % 0,3 ila % 0,5 arasında değişir. Rötrenin önemli bölümü depolama sırasında gerçekleşir. Grafıkte 14 günlük bir levhanın 150 günde 1,5-2,0 mm/m kısaldığı görülmektedir. Bu kısalma her yapı için toleranslar dahilindedir.


SU ALMA DURUMU :


a)AKIŞKAN SUYU ALMASI
EPS'yi meydana getiren Styrene, suda çözülmeyen ve erimeyen bir yapıda olduğundan gözeneklerin duvarları suyu geçirmez. Fakat gözenekler birbirine iyi kaynayıp yapışmamışsa gözenek aralarından az bir miktar su sızabilir. Tamamen suya batırılmış örnekler üzerinde yapılan test değerleri Grafikte ve Teknik Özellikler Tablosu'nda gösterilmiştir.

 

Burada dikkat edilecek nokta, hiçbir binada EPS'nin tamamen suya batmış olarak ve uzun süreli o şekilde kalmasının düşünülemeyeceğidır. Bu nedenle EPS pratik olarak su almaz diye nitelenebilir.
b)BUHAR DİFOZYONU YOLU İLE SU ALMASI:
Akışkan haldeki suya karşılık havada bulunan nem, buhar basıncı yolu ile malzemeye nüfuz edebilir ve gerekli soğukluğa inince kondensasyona uğrayarak yoğuşur ve akışkan su haline dönüşür. Her yapı ve yalıtım malzemesinin cins ve kalınlığına göre az veya çok buharın geçişine karşı gösterdiği bir direnç vardır. Bu direnç buhar difüzyon, eşdeğeri hava tabakası kalınlığı olarak Sd=µ.s(m) tanımlanır ve malzemenin buhar difüzyon direnç katsayısı (µ) ile kalınlığının (metre olarak) çarpılmasıyla belirlenir. Havanın buhar direnç katsayısı µ=1 dir ve diğer malzemelerin µ değerleri havaya göre değerlendirilir. Metallerin buhar difüzyon direnç katsayıları çok yüksek olduğundan (sonsuz) metal folyolar buhar kesici olarak kullanılır. Diğer malzemelerin µ değerleri 1-sonsuz arasında değişir. EPS 15-30 kg/m3 yoğunluklar arasında µ değeri 20 ila 100 arasında değişir. (Lifli malzemelerde µ=1,1'dir.)           


ÖMRÜ :
EPS sonsuz ömürlü bir malzemedir. Buna karşılık bazı kişiler EPS'nin kullanıldığı yerde zamanla yok olduğunu iddia etmektedir.
Olayın esası şöyledir: EPS doğru yerde, doğru kalınlık ve yoğunlukta, yapı fiziği ve inşaat kurallarına göre uygulandığı takdirde malzemenin yok olması diye bir şey bahis konusu olamaz. Buna karşılık sıcak bir bölgede basınç altında (Örneğin bir teras çatıda) şap ve karo tabakalarının altında bilgi eksikliğinden veya ucuz fiyat cazibesiyle düşük yoğunlukta (Örneğin 10 kg/m3) EPS kullanılması halinde sıcağın ve basıncın etkisiyle EPS yumuşayıp ezilir ve üzerindeki tabakaların çökmesine neden olabilir. Bu gibi yerlerde yüksek yoğunlukta 20-30 kg/m3 EPS kullanılmalıdır. Nitekim Almanya'da 31 yıllık bir teras çatıdan alınan 20 kg/m3'lük EPS malzemesi bilirkişi huzurunda test edilmiş ve malzemenin 31 yıl önceki özelliklerinin değişmediği görülmüştür. Arzu edilirse bu belge temin edilebilir.     

 


KİMYASALLARA KARŞI DURUMU
EPS, çimento, beton, kireç, alçı, ahşap, metal, anhidrit gibi klasik yapı malzeme ve bileşenlerine karşı tepkisizdir. Bazı kimyasallara karşı ise duyarlıdır. Kimyasal maddelere karşı durumu hakkında detaylı bilgi firmamızdan edinilebilir.  


BİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ:
Mikroorganizmalar için bir besin maddesi değildir. Küflenmez, çürümez, kokmaz. Aşırı şartlar altındaki şiddetli kirlenmelerde mikroorganizmalar yuvalanabilir. Ancak EPS burada sadece bir taşıyıcı olarak kalır ve biyolojik olayın dışındadır.   


ELEKTRİK ÖZELLİKLERİ :
% 98'i havadan ibaret olan EPS' nin elektriksel durumu havaya benzer. Bu nedenle elektrik özelliği havadaki nemle ilgilidir. Polistiren zinciri kutup teşkil edecek molekül gruplar ihtiva etmez.         

 

YANMA DURUMU:
EPS'nin normal ve kendiliğinden sönen olmak üzere iki tipi bulunmaktadır.
Yapı malzemelerinin yanma durumları ile ilgili olarak TS 1263 ve AIman DIN4102 normundan faydalanılır. EPS ısmarlanırken kendiliğinden sönen olarak ısmarlanırsa firmamızca bu rahatça temin edilebilir. EPS bir hidrokarbon olup parlama noktası 360 - 370 C°dir. (DIN 54836).  Kendiliğinden yanabilmesi için ortam sıcaklığının 490C°'ye ulaşması gerekir (ASTM 1929). Ancak alevlenme sıcaklığının ilave edilen kimyasal katkılarla daha yüksek derecelere ulaştırılması mümkündür. 20 kg/m3 EPS'nın yanabilmesi için 800 MJ/m3 Iük ısı gerekir.
EPS'nin yanması halinde çıkan gazların miktarı, ahşap gibi her bina bünyesine girmiş olan malzemelerin yanmasından çıkan gazlardan çok daha azdır. Bu konu hakkında daha detaylı bilgi aşağıdaki tablolarda verilmiştir.   

 

 


 


 


© 2014 Decozi
Sitemizdeki yazı ve resimlerin her hakkı saklıdır.
ızinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Yapım: EKS